Toepassing

•Melkvee-, pluimvee-, zeugen-, vleesvarkens- en kalverbedrijven.


• In de loop- en ligruimten op dichte vloeren. 80-250 gram/m2


•Inmengen in strooisels t.b.v. ligmatrassen

absorptie
  • Beter stalklimaat

  • Gezonde veestapel

  • Hoger rendement

  • Lagere kosten